Šaunu! Dabar lauk mūsų laiško

PADEDAME AUGTI

We help you to succeed!

1400+

MOKYMŲ

7000+

Valandų

18.000+

DALYVIŲ

10+metų

PATIRTIS

Lina Jankauskienė

– CAN DO ir LinaLEAN įkūrėja ir savininkė, lektorė ir konsultantė, nepriklausoma valdybos narė. Pagrindinės specializacijos – strateginis planavimas, tikslų ir rodiklių sistemos bei jų valdymas; procesų efektyvinimas bei LEAN praktikos; standartizuotas kompetencijų valdymas

lina@can-do.lt

Jūratė Labeckienė

- CAN DO lektorė ir konsultantė. Koučerė, mentorė. Pagrindinė specializacija –

veiklos architektūra, procesų valdymas

jurate@can-do.lt

Justina Klyvienė

Lektorė ir konsultantė. Pagrindinės veiklos sritys: inovacijų kūrimas ir valdymas, klientų patirties kūrimas ir valdymas. Future Leadership inovacijų laboratorijos įkūrėja ir vadovaujanti partnerė, HealthTech akceleratoriaus įkūrėja, nepriklausoma valdybos narė.

 

APIE MUS KALBA

Su Lina kartu sukūrėme Asaichi, Kaizen, PDCA, A3, vidinių susitarimų ir vizitų Gemba sistemas įmonėje. Lina sugebėjo per itin trumpą laiką pravesti mokymus, palaikyti vadovų komandą, teikti grįžtamąjį ryšį – kas buvo itin reikšmingas indėlis rezultatams pasiekti LEAN sistemos kūrimo metu.
LITGRID
Linos Jankauskienės ekspertiškumas, atliktas darbas atitiko Užsakovo lūkesčius. Sutartis įvykdyta tinkamai, laiku ir kokybiškai.
LIETUVOS ORO UOSTAI
Dėkojame Linai Jankauskienei už mokymus ir profesionalias konsultacijas diegiant šiuolaikišką įmonės strateginių tikslų kaskadavimo metodiką. Dėka jų galėjome pažvelgti į įmonės strateginį valdymą iš kitos perspektyvos, pagerinome padalinių vadovų įsitraukimą ir tikime, kad tai padės geriau siekti išsikeltų tikslų.
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

MŪSŲ VEIKLA

WE HELP YOU TO SUCCEED!
#STRATEGINIS PLANAVIMAS IR VALDYMAS
#RODIKLIŲ NUSTATYMAS IR VALDYMAS
#REGULIARŪS SUSIRINKIMAI IR MONITORINGAS
#VEIKLOS ARCHITEKTŪRA
#PROCESŲ VALDYMAS
#END2END PROCESAI, VERTĖS SRAUTŲ VALDYMAS
#INOVACIJŲ KŪRIMAS IR VALDYMAS
#KLIENTŲ PATIRTIES KŪRIMAS IR VALDYMAS
#LEAN KULTŪROS IR ĮRANKIŲ DIEGIMAS
#KOMPETENCIJŲ MATRICŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS
#PROCESŲ VALDYMO BRANDOS VERTINIMAS
#LEAN BRANDOS VERTINIMAS
Created with