Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip Processus optimus, UAB, juridinio asmens kodas 303392940, registruotos buveinės adresas Vydūno g. 18-71, Vilnius, 06208 (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis http://www.can-do.lt/ interneto svetainėje.

Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:
Tel.: +370 623 68692
El. paštas: info@can-do.lt
Adresas: Vydūno g. 18-71, Vilnius, 06208

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Tikslas Duomenys Teisinis pagrindas Saugojimo laikas Kam galime perduoti?
Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas Juridinių asmenų atstovų vardas, pavardė, el.pašto.adresas   Sutartis 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos -
Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas. Sutartis 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos Mokėjimo paslaugų teikėjai
Vartotojų paskyrų internetinėje svetainėje sukūrimas ir administravimas Vardas, pavardė, paskyros vardas ir slaptažodis, telefono numeris, el. pašto adresas Sutartis 2 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos -
Komunikacija su svetainės lankytojais Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas Teisėtas interesas užtikrinti kokybę 1 metus po užklausos išsprendimo dienos -
Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, panašių prekių ar paslaugų siūlymas) Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris Sutikimas

Teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams
2 metus po sutikimo gavimo

2 metus po to, kai asmuo įsigijo prekių ar paslaugų
Naujienlaiškių siuntimo sprendimas
Socialinių tinklų paskyrų administravimas Unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija. Sutikimas / Teisėtas interesas bendrauti su klientais Kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas Socialinis tinklas (bendri valdytojai)

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis socialiniuose tinkluose?

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis, lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai. 

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

 • „Facebook“ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100084299813839, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • "Instagram" -https://www.instagram.com/can_do.lt/?fbclid=IwAR0V-lXZ92LlRyFOtYZFLe2DuHB04xI8llJCmcyR1YKa1h49h4DqWP9PGWw, kurio privatumo duomenų politika pateikiama adresu https://help.instagram.com/155833707900388
 • „Linkedin“ - https://www.linkedin.com/company/can-do-lt/, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • „Youtube“ – https://www.youtube.com/channel/UCHFYikCyBhzsZWXqh3aci1A, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://policies.google.com/privacy


Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.


Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
 • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.


Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
Privatumo politika atnaujinta 2024 m. gegužės 22 d.

Ši Privatumo politika sukurta Glimstedt doke. Advokatų kontorai Glimstedt priklauso visos autorių teisės į Privatumo politiką, ji suteikia teisę Processus optimus, UAB naudoti Privatumo politiką http://www.can-do.lt/ interneto svetainėje. Kopijuoti ar kitaip naudoti Privatumo politiką ar jos dalį be advokatų kontoros Glimstedt rašytinio sutikimo draudžiama. Visos suteikiamų teisių sąlygos aptartos Glimstedt doko taisyklių 2 dalyje.
Created with